شامپو رفع تدریجی سفیدی مو جاست فورمن مدل ControlGX

13%